گزارش پیگیری اجرای تدوین و تکریم کتاب علامه و همایش ملّی علامه ذوالفنون در سفر به تهران و قم‎‎

۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱۷:۴۷

نوشته شده توسط مدیر2 مدیر2 در دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷:۴۷

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه مرکزی همایش ملی علامه ذوالفنون (آیت الله حسن حسن زاده آملی)، مورخ 18 بهمن 1401 جلسه گزارش پیگیری اجرای تدوین و تکریم کتاب علامه و همایش ملّی علامه ذوالفنون در سفر به تهران و قم  برگزار گردید.

به منظور ایجاد هماهنگی های بیشتر جهت پیشبرد اهداف و مأموریت های همایش ملّی علامه ذوالفنون و تدوین و تکریم قلم علامه (کتاب در ثنای آفتاب حسن) و نیز بهره مندی از نظرات، رهنمودها و دیدگاه های ارزشمند خانوادة علامه، علما و شاگردان برجستة ایشان در رابطه با همایش ملی علامه ذوالفنون (ره) و تکریم قلم علامه، در بهمن ماه سال جاری جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر محمد آزادبخت ریاست محترم بنیاد نخبگان استان مازندران، جناب آقای دکتر عبدی دبیر علمی همایش ملی علامه، دکتر محسن آسوری دبیر علمی کارگروه علامه، نجوم، ریاضیات و طب همایش ملّی علامه ذالفنون (ره) و رئیس انستیتو پاستور شمال و جناب آقای کامران حسین­زاده کارشناس بنیاد و دبیر کمیته پشتیبانی و مالی همایش در بیمارستان دکتر شریعتی تهران با جناب آقای دکتر محمد باقر لاریجانی، داماد علامه حسن زاده (ره) و در قم دیداری با حاج عبدالله فرزند ارشد مرحوم علامه و نیز در مؤسسه آموزشی و پژوهشی نفحات، با شاگردان برجستة ایشان جلسه ای برگزار گردید که در زیر به خلاصه ای از مذاکرات و نتایج این جلسات اشاره می گردد.

1-   جلسه با دکتر محمد باقر لاریجانی 

این جلسه رأس ساعت 11 صبح روز سه شنبه در محل کار جناب آقای دکتر محمد باقر لاریجانی در بیمارستان دکتر شریعتی آغاز گردید. در ابتدای این نشست، جناب آقای دکتر محمد آزادبخت، رئیس بنیاد نخبگان استان مازندران و دبیر همایش، گزارشی از مجموعة عملکردها، اقدامات و فعالیت هایی که از شروع اجرای این برنامه (20/02/1400) تاکنون در دو بخش همایش و تکریم کتاب علامه و نیز انتظارات بنیاد از جناب آقای دکتر محمد باقر لاریجانی جهت همکاری و ارتقای این برنامه فاخر، مواردی را به شرح زیر  بیان فرمودند.

1- مقرر گردید جناب آقای دکتر محمد باقر لاریجانی در نوشتن تکریم یکی از کتاب های علامه در حوزه طب براساس الگویی که از سوی بنیاد ارایه می گردد، همکاری و مشارکت نمایند.    

در ادامة این جلسه، جناب آقای دکتر محمد باقر لاریجانی ضمن خوشامدگویی به اعضای حاضر در جلسه از عوامل و دست اندرکاران این برنامه خصوصا مجموعة بنیاد ملّی نخبگان تقدیر و سپاسگزاری نمودند. پس از بحث و بررسی حول محورهای مرتبط با تکریم کتاب و همایش ملّی و به منظور افزایش سطح کیفی برنامه های در دست اقدام، ایشان رهنمودها و پیشنهادات به شرح زیر را ارایه فرمودند.

1-   پیشنهاد شد به منظور حفظ شأن و منزلت و جایگاه رفیع این عالم ربانی و عارف بزرگ، و همچنین تبدیل فضای سالگرد علامه به حالت علمی، زمان برگزاری همایش به دومین سالگرد رحلت علامه (ره) که در مهر ماه سال 1402 می باشد، تغییر یافته تا از این رهگذر موجب اثرگذاری  بیشتر آثار علامه و سبک زندگی ایشان در جامعه گردد.

2-   پیشنهاد گردید که در دریافت مقالات علمی برای همایش به جای توجه به کمیت، کیفیت مقالات، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

3-   پیشنهاد شد که در تدوین و تکریم کتاب علامه (کتاب در ثنای آفتاب حسن) و نیز در دریافت مقالات برای همایش، ضمن لحاظ نمودن جامعیت علامه، از شاگردان برجسته و کلیدی ایشان در نوشتن تکریم کتاب و مقالات بهره گیر ی گردد. 

4- پیشنهاد شد در حین برگزاری همایش میزگردهایی با موضوعات تخصصی مشخص تشکیل شده تا با حضور اساتید و شاگردان برجسته علامه موضوعات مورد بحث در بوتة نقد و بررسی قرار گیرد. همچنین پیشنهاد شد که سلسله نشست هایی در تهران، قم و مازندران تشکیل گردد تا اساتیدی که در نوشتن کتاب تکریم علامه نقش ایفا نمودند در خصوص موضوع کتاب برای مدعوین سخنرانی نمایند.    

2- جلسه با حجت الاسلام عبدالله حسن زاده (قم) 

جلسه با حاج عبدالله فرزند ارشد علامه حسن زادة آملی (ره) در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) نمایندگی قم، راس ساعت 16 آغاز گردید. در ابتدا، جناب آقای دکتر محمد آزادبخت گزارشی جامع از فعالیت های صورت گرفته در حوزة تکریم کتاب و همایش ملّی علامه ذوالفنون ارایه فرمودند. سپس حجت الاسلام عبدالله حسن زاده آملی در خصوص ویژگی های شخصیتی و ویژگی های بارز اخلاقی  ایشان مانند تواضع، فروتنی و سیر و سلوک معنوی مواردی را مطرح و رهنمود ها و توصیه هایی به شرح زیر را بیان فرمودند.

1- در نوشتن کتاب تکریم، حتما از شاگران تراز اول و کلیدی علامه حسن زاده (ره) استفاده گردد.    

2-   سلسله دستورالعمل ها و توصیه های عرفانی و اخلاقی که علامه (حفظه الله) بیان فرمودند را جمع آوری و چاپ نموده تا در جامعه ترویج یابد.     

3- جلسه با شاگردان برجستة علامه در مؤسسه آموزشی و پژوهشی نفحات (قم)

یکی از مهمترین اهداف این سفر، دیدار و جلسه با تعدادی از علما و شاگردان ممتاز علامه در مؤسسه آموزشی و پژوهشی نفحات بوده است.

جلسه رأس ساعت 19 در محل سالن جلسة مؤسسه نفحات  با حضور تعدادی از شاگردان علامه مثل حجت الاسلام استاد سید یدالله یزدان پناه، حضرت آیت الله حسن رمضانی، حضرت آیت الله حیدر رضایی، حضرت آیت الله سید علی حسینی آملی، حضرت آیت الله محمد حسین نائیجی، استاد علی امینی نژاد، استاد ضیایی و استاد ملکی آغاز گردید. همچنین در این جلسه، جناب آقای دکتر محمد محمد رضایی، استاد فلسفه و فلسفة دین دانشگاه تهران نیز به عنوان عضو مدعو حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه آقای دکتر محمد آزادبخت، رئیس بنیاد نخبگان استان مازندران و دبیر همایش، از تاریخچة شکل گیری این برنامة فاخر گزارشی را ارایه و نسبت به تبیین این برنامه و انتظارات مد نظر بنیاد ملّی نخبگان نکات کلیدی و مهمی را بیان داشتند. در ادامه، آقای دکتر مرتضی عبدی چاری، دبیر علمی این همایش گزارش کاملی از مراحل علمی این همایش بیان فرمودند.

سرانجام، پس از بحث و بررسی بر روی موضوعات مختلف و اصلی مرتبط با تکریم کتاب و نیز همایش ملّی علامه، هر یک از اعضای حاضر در جلسه به بیان نظرات، دیدگاه ها و ارایة پیشنهادات پرداخته که به مهمترین آنها به شرح زیر اشاره می گردد:

1- پیشنهاد گردید در تدوین کتاب تکریم نامه (کتاب در ثنای آفتاب حسن)، تعدادی از آثار علامه به عنوان شاخص انتخاب شده تا توسط شاگردان برجستة ایشان نوشته شود. در همین راستا مقرر شد حداقل ده اثر علامه در زمینة هیئت و نجوم، با مدیریت و نظارت حضرت آیت الله محمد حسین نائیجی و بر اساس الگوی مدنظر انتخاب و نوشته شود. 

2- توصیه گردید که در برگزاری همایش ملّی علامه ذوالفنون به منظور حفظ شأن و شئون و منزلت علامه، کیفیت مقالات مورد توجه جدی قرار گیرد. و در کنار دریافت مقالات نظرات اخصاصی علامه مثل رجعت، عصمت ائمه معصومین، شفاعت و... نیز بیان و تبیین گردد.     

3- پیشنهاد شد که در بخش تکریم نامه ها (کتاب در ثنای آفتاب حسن)، حضرت آیت الله محمد حسین نائیجی به عنوان مسئول و هماهنگ کننده اصلی این برنامه تعیین گردند تا با تقسیم کار، مدیریت منابع انسانی و نظارتی که انجام می دهند، فرآیند نوشتن کتاب تکریم تسریع یابد. در این راه مقرر شد استاد علی امینی نژاد که دارای سوابق ارزشمند علمی و اجرایی می باشند استاد نائیجی را در انجام امور اجرایی این برنامه کمک و یاری نمایند.

همچنین مقرر شد به منظور راهبری و نظارت کلان بر اجرای این برنامه، شورایی با مدیریت استاد نائیجی در موسسه نفحات تشکیل گردد تا ضمن سیاست گذاری های لازم، چنانچه در مسیر اجرای این برنامة مهم، ناهماهنگی و یا خللی ایجاد گردد، این شورا بتواند با ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب در جهت رفع مشکل پیش آمده اقدام نماید.  

4- مقرر شد زمان اجرای کل برنامه ها شامل: رونمایی از کتاب تکریم آثار علامه (کتاب در ثنای آفتاب حسن)، برگزاری همایش ملّی علامه ذوالفنون، برگزاری پنل ها و میزگردها و ... به زمان سالروز رحلت علامه تعیین گردد. بر همین اساس مقرر شد حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1402، کار تکریم نامة آثار علامه تحت عنوان "کتاب در ثنای آفتاب حسن" به پایان رسیده تا آثار تکریم شده پس از ارزیابی و بازنگری های نهایی حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1402 به مرحلة چاپ برسد.          

5- پیشنهاد شد به منظور ایجاد هماهنگی های لازم و سرعت بخشیدن در اجرای این برنامة فاخر تکریم نامه"کتاب در ثنای آفتاب حسن"، آقای دکتر مرتضی عبدی چاری، دبیر علمی این همایش، به عنوان رابط بنیاد و استاد علی امینی نژاد به عنوان رابط مؤسسه آموزشی و پژوهشی نفحات انتخاب گردند.

6- پشنهاد گردید مقالات پذیرفته شده در همایش علاوه بر چاپ به زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز چاپ و منتشر یافته تا از این طریق جامعة هدف بیشتری از نتایج و آثار مقالات بهره مند شوند. در همین راستا مسئولیت این بخش از همایش که بسیار با اهمیت می باشد، به جناب آقای دکتر محمد محمد رضایی واگذار گردد.    

7- پیشنهاد شد به منظور افزایش سطح علمی و نیز اعمال نظرات کاملتر در خصوص تکریم نامه هایی که توسط علما و اساتید نوشته      می شود، هر یک از آثاری که مورد تکریم قرا گرفته است برای داوری و ارزیابی برای اساتید صاحب نظر دیگری خارج از مجموعة مؤسسه آموزشی و پژوهشی نفحات ارسال گردد.     

سرانجام، این جلسه در ساعت 22 با ذکر دعا و صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.  

 

qomhamandishi 

qom

qomhamandishi2 

اخبار

بازخورد

نظر شما چی هست؟ بر روی ستاره های مورد نظرتون کلیک کنید.

0
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
  • Review rating
میانگین نمرات

دیدگاه ها (0)

تاکنون دیدگاهی منتشر نشده است. شما اولین نفر باشید!

ارسال یک دیدگاه