اسپانسرها

21 مورد

اسپانسرهای ما

اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان مازندران

اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان مازندران

ادامه مطلب+

مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران مجتمع تخصصی ریحانه الرسول(ع) جویبار

مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران مجتمع تخصصی ریحانه الرسول(ع) جویبار

ادامه مطلب+

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  مازندران

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

ادامه مطلب+

استانداری مازندران فرمانداری ویژه شهرستان آمل

استانداری مازندران فرمانداری ویژه شهرستان آمل

ادامه مطلب+

موسسه اموزشی الزهرا بابل

موسسه اموزشی الزهرا بابل

ادامه مطلب+

موسسه علمیه فاطمه الزهرا آمل

موسسه علمیه فاطمه الزهرا آمل

ادامه مطلب+

بنیاد ملی نخبگان استان مازندران

بنیاد ملی نخبگان استان مازندران

پلاتینیوم

ادامه مطلب+

بنیاد ملی نخبگان استان قم

بنیاد ملی نخبگان استان قم

پلاتینیوم

ادامه مطلب+

حوزه هنری استان مازندران

حوزه هنری استان مازندران

پلاتینیوم

ادامه مطلب+

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پلاتینیوم

ادامه مطلب+

دفتر نمایندگی ولایت فقیه در استان مازندران

دفتر نمایندگی ولایت فقیه در استان مازندران

ادامه مطلب+

پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی

ادامه مطلب+

دانشگاه معارف اسلامی

دانشگاه معارف اسلامی

ادامه مطلب+

مرکز خدمات حوزه های علمیه

مرکز خدمات حوزه های علمیه

ادامه مطلب+

مرکز مدیریت حوزه های علمیه

مرکز مدیریت حوزه های علمیه

ادامه مطلب+

دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان

ادامه مطلب+

موسسه علمی تربیتی آوای توحید

موسسه علمی تربیتی آوای توحید

ادامه مطلب+

صدا و سیمای استان مازنداران

صدا و سیمای استان مازنداران

ادامه مطلب+

دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

ادامه مطلب+

دانشگاه پیام نور مرکز آمل

دانشگاه پیام نور مرکز آمل

ادامه مطلب+